Foreldrekurset 0-10 vil hjelpe barn til å ta gode valg

Det uttaler rådgiver Kjetil Aas i Buf-etat etter å ha vurdert Foreldrekursets deltakerhefte og arbeidsoppgaver.

Foreldrekurset er designet for dere som har ansvar for barn i alderen 0-10 år. Kurset ønsker å utruste barna for livet, og vil hjelpe foreldre og foresatte med dette.

Temaene som tas opp er disse:
*Bygge sterke fundament
*Møte barnas behov
*Sette grenser
*Lære sunne realsjoner
*Vårt langsiktige mål

Foreldrekurset har en enkel og naturlig tilnærming til relasjonen mellom foreldre og barn, og tilnærming til de utfordringer og valg de fleste foreldre vil kunne kjenne seg igjen i når en står i en travel hverdag. Foreldrekurset legger opp til betydelig grad av egenrefleksjon og utveksling av erfaringer med andre foreldre.

Rådgiver Kjetil Aas uttaler at Foreldrekurset 0-10 «fremstår å ha god fokus på foreldrene som rollemodeller og hvordan man kan styrke foreldre-barn relasjonen på en slik måte at barnet kjenner seg sett, elsket og akseptert».

Foreldrekurset vektlegger betydningen av lek og positivt samvær, anerkjennelse, ros og fysisk nærhet som uttrykk for kjærlighet. Gode måter å skape struktur, rutiner og forutsigbarhet i en varm og trygg atmosfære er en sentral del av kurset.

Foreldrekurset legger vekt på hvordan barn kan hjelpestil å ta gode valg og til å bygge sunne relasjoner til andre. Dette kan også skje gjennom foreldrenes evne til lytting, refleksjon, sinnekontroll og verdiformidling.

Foreldrekurset 0-10 er skrevet av Nicky og Sila Lee, som tilhører staben i Holy Trinity Brompton i London – samme menighet som står bak Alpha og Samlivskurset «7 kvelder om å være 2″. Kurset er oversatt og tilrettelagt av et team som tilhører Norkirken Sandnes, og er utgitt på norsk av Alpha Norge.

Materiell til Foreldrekurset kan kjøpes i vår nettbutikk. Gå til forsiden og klikk på «Alphabutikken».

Deltakerheftet koster kr 98,-.
DVD med Foreldrekursets undervisning koster kr 598,-. DVD’en er på engelsk med norske tekster.
Både deltakerhefte DVD er utgitt i Norge i 2014.

Det finnes også et kurs for foreldre til barn i alderen 11-18 år. Dette er tilgjengelig på engelsk, og kan bestilles hos i Alphabutikken.

Vil du ha flere opplysninger eller hjelp med å starte Foreldrekurset 0-10, kontakt da
familiekonsulent i Alpha Norge, Line Marie Løge, samlivskurset@alphanorge.no eller
prest i Norkirken Sandnes, Tracy Rishton, tracy@norkirken.com.

Det er stengt for kommentarer.