Økonomisk støtte til samlivskurs

Vi har gode nyheter når det gjelder økonomisk støtte fra Kristelig Studieforbund (K-stud) til arrangører av Samlivskurset «7 kvelder om å være 2». Det er nå ikke et hinder at kurset ikke har en gruppesamtale, men i stedet en parsamtale, da hvert par teller som en gruppe. Det er heller ikke nødvendig å søke om godkjenning av kurset, da det er forhåndsgodkjent.

Her er framgangsmåten for å søke:

Dere går inn i MineKurs, og fortsetter: søk om tilskudd og studieplan – bruk en eksisterende studieplan – hjem og samliv – Samlivskurset 7 kvelder om å være 2 – opprett søknad.

Dere kan både søke på fellesundervisningen hvis det er minimum 8 timer, og på gruppene (parene) min. 8 timer.

I år er tilskuddet på kr. 80 for kurs og kr. 60 for hver gruppe (par).

Så da kan f.eks. et kurs med 9 timer fellesundervisning få kr. 720 + 12 timer grupper/par og 6 par kr 4.320 = kr 5 040.

 

Mer informasjon: www.k-stud.no

 

Det er stengt for kommentarer.