Kursavgift til Alpha Norge/Samlivskurs

I perioden høsten 2007-sommeren 2009 hadde vi en ordning med obligatorisk kurskontingent til Alpha Norge, kr 100,- pr deltakerpar. Denne ordningen er nå falt bort. I stedet er prisen på deltakerheftene økt noe fra sept. 2009.

Kurspris

Kursprisen vil variere – alt avhengig av de reelle utgiftene ved kurset. Lederne lager budsjett og beregner kursprisen med utgangspunkt i det. Man må regne med utgifter for å gjøre kurset kjent (brosjyrer og annonser). Hver deltager skal ha sitt eget kurshefte, maten koster, og det samme gjør duker/brikker, pynt, blomster, kaffe og sjokolade. Husleie må regnes inn i kursavgiften, og evt utgifter i forbindelse med undervisning etc. Husk også å regne med utgifter til den åttende kvelden – festen – i budsjettet.

Det betyr: Pent dekkede bord, blomster på bordet, varm mat, dessert, kaffe og sjokolade til kaffen.

Dette betyr at den reelle kursprisen kan overstige det som oppleves overkommelig for en vanlig småbarnsfamilie – i hvert fall før de har begynt på kurset. Kurset må verken være for billig eller for dyrt. Gjøres det for rimelig, vil folk spørre seg om seriøsiteten på kurset. Blir det for dyrt, vil folk ikke prioritere det med mindre de har mange anbefalinger om at ”dette supert”. En normal kurspris vil være fra kr 1400 – 1900 per par, og dette prisnivået reagerer få på i vår tid. Kursprisen kan reduseres ved lokal sponsing, og ved å søke om offentlig støtte:

Støtteordninger

Barne- , ungdoms og familiedirektoratet støtter samlivstiltak som går på par-relasjonen.  Søknadsfristen er vanligvis i januar for kurs i inneværende år. Det tar vanligvis 4-5 måneder før en får svar, noe som gjør at man må ”satse i tro”. Samlivskurset «7 kvelder om å være 2» har så langt blitt støttet av departementet. Retningslinjer og søknadsskjema kan lastes ned på www.bufetat.no  (tilskuddsordninger for familiesaker) Man kan også søke om «utviklingsstøtte»; f.eks for å sende medarbeidere på våre konferanser, sørge for lokal utvikling av egen ledere/medarbeidere etc.

Norsk kristelig studieråd formidler også støtte til «Samlivskurset 7 kvelder om å være 2”. Her vil man kunne få støtte per undervisningstime – noe som utgjør ca kr 2000 per kurs.  Nødvendige skjemaer kan lastes ned fra studierådets nettside (www.nkrs.no) eller fås tilsendt ved å ringe 23 08 14 70. Det samme gjelder for Frikirkelig Studieforbund (www.frikirkelig.no) , tlf 23 08 13 30 .

Fordi den kursstøtten samlivskurset kan få fra Bufetat og gjennom studierådet/-forbundet kommer fra to forskjellige departement, kan man søke om støtte til kurs begge steder. Husk bare at man søker Bufetat ved begynnelsen av det året da kurset holdes eller starter opp, mens støtte fra studierådet/-forbundet søkes i etterkant (ved slutten av det året kurset avsluttes eller for påbegynt kurs)

Sponsing

I tillegg er det selvsagt fullt mulig å be lokale bedrifter, forretninger etc om å støtte kurset på ulike måter: Pengestøtte (mot en annonse i brosjyra el.l), penner, blomster, mapper, papir, gratis kopiering, bidrag til matbordet/kaffekosen osv. Alt avhenger av at noen har energi til å ta jobben, men det mye goodwill å hente for de som vil drive positive samlivstiltak for tida.

Det er stengt for kommentarer.